Jump to content
Cover for Jordens väktare - Science fiction med miljötema
Isbn: 978-91-7611-906-8
Publisher: Lasse Lagers kulturkrock
Category:
Fantasy & Sci-Fi
Accessible since: December 2016

E-book

Jordens väktare - Science fiction med miljötema

Kretonerna bor i berggrunden på otillgängliga platser för att undvika kontakt med de aggressiva och våldsamma människorna. De är småväxta, intelligenta och har en högt utvecklad teknik. Några få gånger har de blivit sedda, vilket gett upphov till myter om småfolk som bor i marken och besökare från andra världar. I deras samhälle är inte drivkrafterna girighet, konkurrens, makt och att exploatera naturen och sin omgivning till varje pris, utan snarare gemenskap, samarbete och hänsyn till varandra och sin omgivning. Kretonernas samhälle hotas nu av människornas hårdhänta exploatering av naturen. De får kämpa för sin existens, men även för människornas överlevnad och för att låta det paradis som Jorden i grunden är fortleva.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone