Jump to content
Cover for I främsta linjen - Reservfänrik under finska vinterkriget
Isbn: 978-91-8018-588-2
Publisher: Lind & Co Förlag
Category:
History
Accessible since: August 2022

E-book

I främsta linjen - Reservfänrik under finska vinterkriget

I främsta linjen låter oss följa en granatkastarplutons kamp mot den sovjetiska övermakten under de svåra strider som utkämpades i slutet av finska vinterkriget, från Summa till Tali och senare vid Viborgska viken. Regementet som plutonen tillhörde kastades emot ryska elitförband som understödda av flygplan, stridsvagnar och kanoner trängde fram över Karelska näset mot Viborg.
Frontofficeren Dag Hemdal stred nästan hela tiden vid fronten, där det sovjetiska artilleriet skoningslöst besköt försvarsställningarna och genomförde oupphörliga pansaranfall.
Hemdals debut från 1940 ger en förstahandsbild av de stora psykiska och fysiska påfrestningarna som de unga reservofficerarna och deras manskap utsattes för.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone