Jump to content
Cover for Ett trollspö på katedern : Att arbeta med fantasy i skolan
Isbn: 978-91-7018-844-2
Publisher: BTJ Förlag
Category:
Education Literary studies
Accessible since: January 2023

E-book

Ett trollspö på katedern : Att arbeta med fantasy i skolan

by

Alla som på något sätt kommer i kontakt med barn vet hur mycket fantasy och särskilt Harry Potter har betytt för ungas intresse för litteratur och kultur.
Fantasy är också en genre där barns och vuxnas läsning möts.

Dessutom är det litteratur som är intressant att analysera ur olika perspektiv. Med allt från fördjupande texter och en tipsbank för undervisning till texter
om datorspel och virkmönster, försöker den här antologin ge nya infallsvinklar på fantasylitteratur. Dessa blir en viktig utgångspunkt för att bredda och
fördjupa barns och ungdomars läsning. Då kan läsningen bli lustfylld och utvecklande – och faktiskt fullkomligt livsavgörande.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone