Jump to content
Cover for Stallarholmens historia. Från inlandsis till nutid.
Isbn: 978-91-8978-219-8
Publisher: Bookea
Category:
Memoirs & Biography History Social and cultural history
Accessible since: March 2023

E-book

Stallarholmens historia. Från inlandsis till nutid.

Stallarholmen – inte vilken håla som helst...!

Ortsnamnet Stallarholmen härrör sannolikt från vikingatiden. I sundet mellan fastlandet och Selaön fanns då en offerplats där den heliga stallen stod. I skrifter från gångna tider var Stallarholmen endast den del av vår bygd som syns på bilden ovan. Platsen kallades då för Stallarholm och tillhörde Sundby gästgivargård.

 

 

Denna bok beskriver ortens utveckling från vikingatid och medeltid. Den sammanhållande lokala enheten i Sverige utgjordes under denna tid av kyrksocknarna. År 1863 bildades de borgerliga landskommunerna Toresund, Ytterselö och Överselö. Dessa landskommuner sammanfördes 1952 i Stallarholmens kommun. Innehållet i boken tar oss ända fram till våra dagars leverne. Stallarholmen är sedan 1971 en kommundel i Strängnäs kommun.

 

 

Möt människorna som drev utvecklingen här i trakten. Isaac Alfred Kjellgren, Sven Stockman och Boström i Tynnelsö är bara några av de handlingskraftiga personer som tillsammans med bygdens handlare, mjölnare, mejerinnor, tegelmakare, byggmästare, bagare, skomakare, skräddare, godsägare, hemmansägare, garvare, torpare, indelta soldater, kyrkans företrädare med flera, drev utvecklingen från jordbruksbygd över industrisamhället till våra dagars framgångsrika entreprenöranda.

 

 

Flera av författarna till denna bok har gamla anor i bygden och de delar frikostigt med sig av egna och berättade minnen från förr.

Vi hoppas att du som läsare skall få en djupare kunskap om vad som timat i våra trakter under seklernas gång.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone