Jump to content

E-books / Economics & Business


Cover for Att bo och medverka i en bostadsrättsförening
E-book

Att bo och medverka i en bostadsrättsförening

Så här skriver författarna av Betänkande av Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden:När verkligheten är sådan att:- användarna knappt förstår redovisningarna,- en ...


Cover for Wendelinit: ja Kristiinankaupungin suuruuden vuodet
E-book

Wendelinit: ja Kristiinankaupungin suuruuden vuodet

Simon Anders Wendelin oli Kristiinankaupungin historian menestynein kauppias ja laivanvarustaja, hyväntekijä ja valtakunnallisesti merkittävä toimija. Hänen pojistaan Otto jatkoi i ...


Cover for Psychological Unsafety from the trenches: Or how to get fired but sleep well
E-book

Psychological Unsafety from the trenches: Or how to get fired but sleep well

Ten years ago Psychological Safety (PS) was nothing I had heard of. Since then Googles Aristotle project and professor Amy Edmundson have put PS on the map and today everyone talks ...


Cover for Från barrikaderna till bankvärlden
E-book

Från barrikaderna till bankvärlden

Som ung ville Björn ”Nalle” Wahlroos göra revolution. Men det blev inte på barrikaderna utan i finansvärlden Wahlroos åstadkom den största omvälvningen. Bankmannen Björn Wahlroos s ...


Cover for Ledarskap utan ansträngning: Genvägen till att frigöra tid och få glada och engagerade medarbetare
E-book

Ledarskap utan ansträngning: Genvägen till att frigöra tid och få glada och engagerade medarbetare

Tycker du att det borde vara lättare att leda dig själv och andra? Det tyckte jag med, och under många år letade jag febrilt efter metoder och tekniker som skulle hjälpa mig att bl ...


Cover for Bra med pengar: En enkel väg till bättre finansiella beslut i livet
E-book

Bra med pengar: En enkel väg till bättre finansiella beslut i livet

Pengar är viktigt för alla. Den här boken är skriven för att hjälpa dig som vill bli bättre på att använda dina pengar och fatta bra finansiella beslut. Att vara bra med pengar ä ...


Cover for Ett skattesystem för Sverige i en global värld
E-book

Ett skattesystem för Sverige i en global värld

Drygt trettio år har gått sedan den senaste genomgripande skattereformen i Sverige genomfördes åren 1990-91. Mycket har hänt sedan dess, både med skattesystemet och med världen vi ...


Cover for Äidin kullat
E-book

Äidin kullat

Suvivirsi ja lähtö pohjoiseen. Niin alkoivat Mikan ja Amin lapsuuden kesät 1970-luvulla. Äiti Marjutilla oli hirveä polte Lappiin huuhtomaan kultaa, joten isä Riston ei auttanut mu ...


Cover for  Sustainable Business Canvas : How to Create Successful, Sustainable & Scalable Business Models
E-book

Sustainable Business Canvas : How to Create Successful, Sustainable & Scalable Business Models

Sustainable Business Canvas– How to Create Successful, Sustainable & Scalable Business ModelsBy: Rebecka Carlsson In this book you will get a tool and a mental framework for develo ...


Cover for Sustainable business canvas : 9 komponenter för framgångsrika, hållbara & skalbara affärsmodeller
E-book

Sustainable business canvas : 9 komponenter för framgångsrika, hållbara & skalbara affärsmodeller

Sustainable Business Canvas– 9 komponenter för framgångsrika, hållbara och skalbara affärsmodellerAv: Rebecka Carlsson I den här boken kommer du att få ett verktyg att utveckla fra ...


Cover for Johtamisvainu
E-book

Johtamisvainu

by

ohtamisvainu. Se on ymmärrystä niin itsestä, kanssatoimijoiden tarpeista kuin alati muuttuvasta toimintaympäristöstä. Se on kykyä nähdä isommin ja tarkemmin sekä taitoa rakentaa yh ...


Cover for Missförstå mig fel: Hur kommunikation, arbetsglädje och resultat hänger ihop
E-book

Missförstå mig fel: Hur kommunikation, arbetsglädje och resultat hänger ihop

Vad är det för skillnad på att höra och att lyssna? Kan du bli påverkad av någon du inte ens träffat? Kan kroppen tala? Antoni Lacinai har i denna tankeväckande bok samlat 20 kom ...


Cover for Markkinointia rakkaudella
E-book

Markkinointia rakkaudella

Miten elää yrittäjähenkisesti muuttumatta mekaaniseksi, laskelmoivaksi tai kylmäksi? Onko mahdollista hallita yhä lisääntyviä epävarmuustekijöitä? Markkinointia rakkaudella on yrit ...


Cover for Begrepp - Definitioner - Terminologi
E-book

Begrepp - Definitioner - Terminologi

En grundläggande förutsättning för allt samarbete är att de som kommunicerar förstår varandra, vilket måste grunda sig på att det råder koncensus om betydelsen av de ord och den te ...


Cover for Money $ YOU
E-book

Money $ YOU

Do you live in a harmonious relationship with money? The relationship that you have with money determines whether you will attract or repel money. A healthy relationship with money ...


Cover for Ledarskap på besök : 15 framgångsfaktorer för att lyckas som interimschef
E-book

Ledarskap på besök : 15 framgångsfaktorer för att lyckas som interimschef

Orolig personal, handlingsförlamad ledningsgrupp, intern maktkamp, arga kunder och missnöjda ägare. Det ärdittjobb att reda upp situationen. Kommer ditt uppdykande i företaget leda ...


Cover for Höga kostnader och låg patientnytta: Att utvärdera insatser i hälso- och sjukvård
E-book

Höga kostnader och låg patientnytta: Att utvärdera insatser i hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens kostnader ökar i snabb takt. Den åldrande befolkningen tillsammans med den medicintekniska utvecklingen talar för en fortsatt kostnadsökning. För att klara f ...


Cover for Valitse myynnin kasvu
E-book

Valitse myynnin kasvu

Pomo, vapaudu sankarimyyjän panttivankitilanteesta! Tähän kiteytyy kirjamme ydinsanoma. Menestyksekäs myyntityö ei ole supliikkimiehen fiilislaji, vaan aivan tavallisten ihmisten t ...


Cover for Venäjä, energiavalta
E-book

Venäjä, energiavalta

Energian ja vallan kytkös on Venäjälle kohtalonkysymys. Putinin hallinto on hyödyntänyt öljyä ja kaasua poliittisten tavoitteidensa ajamiseen niin kotimaassa kuin kansainvälisestik ...


Cover for Starta och driva företag
E-book

Starta och driva företag

Det här är boken för dig som driver eller tänker starta företag – oavsett bransch och företagsform. Så här långt har boken hjälpt fler än 130 000 företagare till en bra start. Boke ...


Cover for Hjälp – Skatteverket kommer!
E-book

Hjälp – Skatteverket kommer!

HJÄLP – SKATTEVERKET KOMMER är tänkt att fungera som en praktisk handbok för alla som vill förstå hur de ska förhålla sig till Skatteverket med deras regler och kontrollmöjligheter ...


Cover for Värdepapper – privatpersoner
E-book

Värdepapper – privatpersoner

VÄRDEPAPPER innefattar en kapitelvis genomgång av de värdepapper mm som finns på den svenska kapitalmarknaden. Som handbok är den ett praktiskt redskap att slå i både för tillämpni ...


Cover for VD-boken
E-book

VD-boken

VD-BOKEN syftar till att på olika sätt underlätta för VD i det mångskiftande arbete rollen kräver och vänder sig i första hand till VD i mindre och medelstora företag. VD företräde ...


Cover for Testamentshandboken
E-book

Testamentshandboken

Den som inte har extremt komplicerade förhållanden kan normalt upprätta sitt testamente på egen hand. Testamentshandboken innehåller allt du behöver veta om hur du upprättar ditt t ...


Cover for Styrelsearbete i föreningar
E-book

Styrelsearbete i föreningar

STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR handlar om hur det praktiska styrelsearbetet ska skötas på bästa sätt. Boken passar för ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreninga ...