Jump to content

E-books / Education


Cover for Pieniä kirjoituksia ja puheita: Joensuun yliopiston vararehtorikaudelta 1999-2010
E-book

Pieniä kirjoituksia ja puheita: Joensuun yliopiston vararehtorikaudelta 1999-2010

Toimin Joensuun yliopiston päätoimisena vararehtorina 1999-2010. Tuona aikana kirjoitin lukuisia pikkuartikkeleja erityisesti yliopiston tiedotuslehtiin, mutta myös esimerkiksi Hel ...


Cover for Jeremy and Hamlet
E-book

Jeremy and Hamlet

The second in the ‘Jeremy’ series, ‘Jeremy and Hamlet’ switches between two perspectives: those of our 10-year-old hero and those of his dog, Hamlet. With Jeremy away at school, Ha ...


Cover for The Salvaging of Civilization
E-book

The Salvaging of Civilization

‘The Salvaging of Civilization’ is a thought-provoking non-fiction work by H. G. Wells, written several years after the First World War. Centred around the major issues of educatio ...


Cover for Tavallisen erityinen lapsi
E-book

Tavallisen erityinen lapsi

Miksi on päädytty puhumaan erityisistä lapsista ja kadotettu heidän tavallinen lapsuutensa?Perheen ja ammattikasvattajien yhteistyö virittyy yleensä vain silloin, kun lapsen kehity ...


Cover for Laaja-alainen osaaminen koulussa
E-book

Laaja-alainen osaaminen koulussa

by

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietoja, taitoja, arvoja, asenteita ja tahtoa, jotka luovat pohjan yksilön elinikäiselle oppimiselle ja yhteiskunnassa toimimiselle. Pyrkim ...


Cover for Kaikilla vahvuuksilla
E-book

Kaikilla vahvuuksilla

Suomalaisiin kouluihin juurtuneen luonteenvahvuusopetuksen rinnalla laaja vahvuusnäkemys tuo esiin viisi muuta vahvuuden lajia: taidot ja osaamisen, kiinnostukset, arvot, resurssit ...


Cover for MinD - voimauttava hevostoiminta: Ajatuksia voimavarakeskeisestä ryhmänohjaamisesta hevosavusteisessa toiminnassa
E-book

MinD - voimauttava hevostoiminta: Ajatuksia voimavarakeskeisestä ryhmänohjaamisesta hevosavusteisessa toiminnassa

MinD - voimauttava hevostoiminta® on dialogiseen ihmiskäsitykseen perustuva hevosavusteinen ryhmänohjausmenetelmä. Kirjassa käsitellään MinDiin olennaisesti liittyviä teemoja, k ...


Cover for The Advancement of Learning
E-book

The Advancement of Learning

Published in 1605, Sir Francis Bacon’s ‘The Advancement of Learning’ is a ground-breaking philosophical work that outlines his empirical scientific method. Addressed to King James ...


Cover for Närområdesstudier och utomhuspedagogik i samhällskunskapsundervisningen: På vilka sätt kan lokalsamhället användas för årskurs fyra till sex?
E-book

Närområdesstudier och utomhuspedagogik i samhällskunskapsundervisningen: På vilka sätt kan lokalsamhället användas för årskurs fyra till sex?

Boken handlar om hur vi i skolan kan använda närområdet, utomhuspedagogiken och lokalsamhället för att skapa variation i vår undervisning. Boken presenterar resultatet av en under ...


Cover for Jag tror det bröts, du försvann
E-book

Jag tror det bröts, du försvann

- Jag funderar ofta på varför människor inte är mer medvetna om stamning. En gång sade en vuxen person helt utan anledning: 'Du, jag har tänkt på en sak när du pratar, du låter så ...


Cover for Näin motivoit oppimaan
E-book

Näin motivoit oppimaan

Motivaatio on kaiken toimintamme liikkeelle laittava voima. Se saa myös oppijat työskentelemään sinnikkäästi haastavissakin tehtävissä. Miten psykologisia perustarpeita ja niiden m ...


Cover for Flynner the frog : Of course you can, my friend
E-book

Flynner the frog : Of course you can, my friend

Flynner the frog and his friends are in the playground. It’s fun and exciting. But should they dare to try things they have never done before? Should Flynner the frog dare to do as ...


Cover for Flynner the frog : Sweet dreams, my friend
E-book

Flynner the frog : Sweet dreams, my friend

It’s bedtime for Flynner the frog and his friends. Giraffe Stina kisses Flynner good night to then discover that it is lit from the refrigerator. Who could have opened it? And who ...


Cover for Flynner the frog : A friend learns how to swim
E-book

Flynner the frog : A friend learns how to swim

Fiffi has been training swimming all winter and now the first day of summer is here. Together with her friends Flynner the frog, Stina and Rex, she goes to the beach. Fiffi has but ...


Cover for Flynner the frog : A friend says sorry
E-book

Flynner the frog : A friend says sorry

This book is the first in a series were both adults and children, together with Flynner the frog and his friends, can experience adventures and everyday situations. Situations tha ...


Cover for Flynner the frog : A friend helps out
E-book

Flynner the frog : A friend helps out

Flynner the frog and his friends are looking for their favorite things that have been lost. When everyone has finally found their belongings, after being helped, the giraffe Stina ...


Cover for Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi
E-book

Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi

Under det senaste decenniet har flera myndigheter gjort riktade satsningar för att stimulera utvecklingen av förskola, skola och lärarutbildning genom att stärka den praktiknära fo ...


Cover for Ärligt talat av en lärare
E-book

Ärligt talat av en lärare

Välkommen in bakom kulisserna i en värld som inte liknar någon annan. Där saker drivs till sin spets – och förbi den. Välkommen till skolans värld. I denna bok får du ta del av gal ...


Cover for Lapsen hyvinvointi alkaa kodista
E-book

Lapsen hyvinvointi alkaa kodista

Esitimme yksinkertaisen suureen, jolla lapsen sosiaalista alkupääomaa voidaan arvioida. Se on syli. Kasvatusta koskevan tutkimuksen ja keskustelun painopiste on ollut julkisessa ka ...


Cover for Näkyväksi tekemisen taito
E-book

Näkyväksi tekemisen taito

Arki opettajan työssä rysähti silmille. Huomasin aika pian, että en osannut opettaa kaikkia oppilaita luokassani. Huomio oli pysäyttävä ja sai minut tuntemaan suurta epäpätevyyttä ...


Cover for Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
E-book

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

by

Yksilöllisten oppimäärien mukaisesti etenevä opetus perusopetuksen erityisessä tuessa saattaa olla joillekin oppilaille liian haasteellista. Tällöin opetus voidaan järjestää oppiai ...


Cover for Readability (2/2): Birth of the Cluster text, Introduction to the Art of Learning.
E-book

Readability (2/2): Birth of the Cluster text, Introduction to the Art of Learning.

This book is the second part of the two-part book Readability - Birth of the Cluster text, Introduction to the Art of learning, i.e. do not forget the first part! This book is th ...


Cover for Oppijan arvioinnin oikeudelliset perusteet
E-book

Oppijan arvioinnin oikeudelliset perusteet

Oppijan arvioinnin oikeudelliset perusteet kirjassa käsitellään oppilaiden ja opiskelijoiden arviointia oikeudellisesta näkökulmasta. Kirja käsittelee arviointia kattavasti eri kou ...


Cover for Kaveritaidot varhaiskasvatuksessa
E-book

Kaveritaidot varhaiskasvatuksessa

Kun lapsi saa kavereita, hän astuu maailmaan, jossa on omanlaisensa säännöt ja kulttuuri. Tässä maailmassa rakennetaan ja ylläpidetään kaverisuhteita, harjoitellaan ryhmässä toimim ...


Cover for Den motstridiga skolan: Att förhålla sig till förutsättningar som inte går ihop
E-book

Den motstridiga skolan: Att förhålla sig till förutsättningar som inte går ihop

Denna bok undersöker hur olika former av motstridigheter kommer till uttryck i skolans dagliga verksamhet. Den fokuserar på situationer som ligger utanför den egentliga undervisnin ...